Výstava VÁCLAV MACH KOLÁČNÝ : Střípky post-atomové renesance podruhé

Výstava

 

Václav Mach-Koláčný žije a tvoří na Vysočině ve Žďáře nad Sázavou. Za svůj druhý domov však považuje také jižní Moravu od Brna až po Pálavu. Příjmení Koláčný připojuje na stálou památku svého dědečka z matčiny strany Josefa Koláčného (byl posledním toho rodu), který pro něho v dětství velmi mnoho znamenal. Proto se koncem minulého tisíciletí rozhodl přenést jeho jméno do nového milénia, aby neupadlo v zapomění. Malíř se věnuje výtvarné tvorbě v oblasti malby, kresby a počítavé grafiky (v osmdesátých letech to byla také fotografie). Od roku 1990 pracuje a vystavuje samostatně (předtím jako člen výtvarných kolektivů - pověstného žďárského fotoklubu a později umělecké skupiny AKVA). Do svých kompozic vnáší svět pocitů, iluzorních invencí a barevných fantazií a takto osobitým

V. M. Koláčný je hlavním představitelem proudu „post – atomové renesance“ a tvoří sám, bez kompasu. Nosným tématem jeho díla je hudba spojená s myšlenkou a určitou (někdy neurčitou) představou. Autor svým diagnostickým impulsem protáhl volument myšlení a dění ad libitum, přičemž substrát jeho děl transcenduje verbálně artikulovaný horizont idejí a mísí mystické s antroposofickým.

Termín „post – atomové renesance“, který vymyslel sám vlastní hlavou, ukazuje jeho cesty nadcházející se někde uprostřed mezi filosofíí mistrů Leonarda da Vinci a Josefa Lady. Zůstává na pozicích klasického způsobu zobrazování daného tématu, což je v pozici např. ke konceptuálnímu umění (můžeme to směle nazvat „antikoncepcí“), ale neváhá použít ani dnešní nejmodernější výtvarné prostředky. Ke svému současnému způsobu tvorby, který je naprosto nezaměnitelný s jinými umělci, dospěl dlouholetým hledáním vlastního výtvarného výrazu, i díky dalším nepředvídatelným okolnostem. O svých obrazech většinou přemýšlí a tyto propracovává do nejmenších detailů, což dnes už může někoho překvapit. Kdo nevěří, ať běží na některou z jeho výstav, aby nežil zbytečně…

Jazzu mír a smrt levným umělcům! Váš božský kurátor „Double M“

Ak. soch. Milan Martiník, Praha

 

Otevřeno denně /mimo otvírací dobu na zazvonění!!!/

Termíny