Karel DEMEL - POEZIE V GRAFICE

Výstava

winkVýstava grafických listů.

Karel Demel se narodil 28.2.1942 v Praze. V roce 1974 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru prof. Zdeňka Sklenáře.Ve své profesionální výtvarné činnosti se věnuje grafice, kresbě a ilustraci. Patří k předním tvůrcům bibliofilských tisků a exlibris. Uspořádal nespočet samostatných výstav doma i v zahraničí např. v Německu, Francii, Belgii a Holandsku. Zúčastnil se kolektivních výstav jak doma tak v zahraničí, kde úspěšně reprezentoval českou grafiku. Svými díly je zastoupen v mnoha významných veřejných i soukromých sbírkách jak doma tak i v zahraničí. Je členem Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR. Za svoji tvorbu získal řadu prestižních cen a uznání. V roce 2003 mu byl udělen francouzský řád Rytíř umění a literatury.

Účinkují

Výstavu uvede Ing. Pavel Frelich, k výstavě promluví Marie Hanušová

v kulturním programu zahraje SWING TRIO

Termíny