Improtřesk: Bílá tma

Divadlo

Představení probíhá v rámci festivalu Improtřesk

Boj s úřednickým šimlem v představení kombinujícím bodovou přípravu příběhu s improvizací.

František Straka je obyčejný člověk a nepřeje si nic jiného, než si doma pověsit obraz. Rutinní vyřízení povolení se ale komplikuje. Co úřad jednou zchvátí, již nikdy nenavrátí. Prázdný formulář oslepuje - bílá tma. Celovečerní představení kombinující předpřipravenou bodovou synopsi s improvizací.

https://www.facebook.com/events/36200576725089

Účinkují

Plzeňský soubor Improverti

Termíny