Zde jsou draci

Film, Dokument
Pro neprozkoumaná místa na mapě se kdysi používalo označení „Zde jsou draci“. Pojmenováváním neznámých míst a nepochopitelných jevů se lidé zbavují strachu z nich. Tuto metaforu průvodce a autor dokumentu, věčný skeptik Brian Dunning, přenáší do současnosti, aby divákovi ukázal moderní „draky“, tedy různé pseudovědecké mýty – od alternativní medicíny, pověrčivosti, zájmu o nadpřirozené jevy až po městské legendy nebo konspirační teorie. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout návod, jak odhalit podobné nepodložené teorie důkazy a vědeckým zkoumáním. Jen s využitím kritického myšlení se mohou lidé vyhnout upínání se k iracionálním výkladům skutečnosti, a tím pádem i myšlenkovému návratu do středověku. V dokumentu je přehledně uvedeno deset základních signálů, podle kterých lze pseudovědy poznat – ať už se jedná o dovolávání se prastaré moudrosti a tradic, záměny kauzality za korelaci, snahy odlákat od pravdy vršením obrovského množství irelevantních informací či zneužívání vědeckých termínů, především pojmu energie. Dunning se zamýšlí i nad důvody, proč se vlastně lidé k nepodloženým myšlenkám obracejí s takovou důvěrou, a v závěru nabízí rady, jak se těmto „drakům“ postavit.
Termíny