Neviditelná ruka trhu: privatizace Barrandova

Film, Dokument
Na případové studii privatizace barrandovských filmových ateliérů ukazuje dokument přechod k tržnímu hospodářství po sametové revoluci. Tehdejší důležití aktéři (V. Marhoul, L. Helge, J. Knoflíček, M. Ondříček, J. Šustr, P. Pithart, T. Ježek) popisují příběh odstátnění na pozadí požadavků popřevratové doby (film mj. připomíná pražskou návštěvu Miltona Friedmana). Film uvozuje citát Karla Jasperse o smyslu viny v rozměru sebepoznání – uzavírá jej úvaha o vlastnictví coby umění spravovat.
Termíny