Jiří PAZOUR - klavírní improvizace

Volný čas
V hudebním salónu Základní umělecké školy ve Valašských Kloboukách vystoupí vynikající hudební skladatel a klavírista Jiří Pazour a výtvarnice Olga Volfová a společně tvoří v průběhu večera umělecké kreace. Koncert tónů a barev je netradiční pořad, v němž dochází k propojení dvou uměleckých světů: hudby a výtvarného umění. Oba umělci se neustále vzájemně inspirují, a tak vznikají hudební skladby i obrazy, které spolu vzájemně souvisí. Obrazy jsou inspirovány právě znějící hudbou a naopak. Pořad je z velké části založen na improvizaci obou umělců. Malířka v reálném čase, v němž zní hudba, tvoří výtvarné dílo a hudebník následně na vzniklý obraz improvizuje. Vznikají tak nová díla přímo ovlivněná momentálním naladěním obou umělců, výběrem témat pro společnou tvorbu, atmosférou v sále atd. V druhé části večera dochází také na zpracování témat, která zadá publikum. Publikum se seznámí se zákonitostmi hudební i výtvarné improvizace, na vlastní oči může krok po kroku sledovat tvorbu obrazu na malířském plátně, pozorovat, jak hudební skladby ovlivňují vznikající obraz a naopak. Každý večer je ojedinělý a neopakovatelný, pokaždé vzniká nová hudba i nové výtvarné dílo. Tato díla však mají společný podtext – inspiraci uměleckým protějškem. Pořad je proložen průvodním slovem obou tvůrců.

Termíny