CHARITATIVNÍ KONCERT PRO SDRUŽENÍ ŠANCE

Volný čas
Dne 22.5.2013 se v 17:00 h uskuteční 5. ročník charitativního koncertu pro Sdružení Šance v novém sále Otrokovické Besedy. Záštitu nad projektem převzali hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák a starosta města Otrokovice Mgr. Jaroslav Budek.

Termíny