Od folklóru k melodiím z oper a operet: Proměny lásky a života

Volný čas
Pěvecký koncert absolventek JAMU v Brně: MgA Marta Reichelová, MgA Kateřina Schönová, Prof. PhDr. Miloš Schnierer – klavírní doprovod, průvodní slovo. Akce se koná v kongresovém sále LH.

Termíny