Čarodějnická knihovna

Volný čas
Slet čarodějnic a čarodějníků po knihovnicku: hry a výtvárná dílna. V Knihovně Kroměřížska v oddělení pro děti a mládež

Termíny