Přežívám:) Mozek teenagerů

Film
Kapacita i možnosti lidského mozku se během staletí neustále zvyšují. Za posledních 300 000 let se velikost tohoto orgánu zvětšila o celých 50 %, a to zejména díky vývoji během „teenagerských“ let. Dokument představuje důvody pro dospělé těžko pochopitelného vzpurného chování dospívajících a zároveň dokazuje, že právě v pubertálním věku dochází k největšímu vývoji v mozku, bez něhož by člověk jako takový nedosáhl dnešní intelektuální úrovně. Teenageři totiž přistupují k výzvám a problémům bez předsudků či sociálních bariér, zatímco dospělí mají přirozenou tendenci uchylovat se do pohodlného světa jistot bez ochoty riskovat. Z těchto protichůdných postojů pramení věčný souboj „děti versus dospělí“, k němuž docházelo už od utváření sociálních vazeb a instituce rodiny. Film prezentuje revoltování mladistvých ve své podstatě jako věc naprosto přirozenou, ba přímo nepostradatelnou pro vývoj vlastní osobnosti a nastávajících generací. Struktura lidského mozku odhaluje stále nová tajemství, ve spojení s tělesnými i psychickými změnami během dospívání je Přežívám:) Mozek teenagerů inspirativním a zároveň vtipným pohledem do dané tematiky.
Termíny