Plynutie

Film
Příběh člověka, kterého dostihla jeho vlastní budoucnost. Celovečerní opus osvědčené filmové skupiny FILM1 ze Slovenska.
Termíny