Janka Aresu: Tajemná hra se světlem

Výstava

Výstava se věnuje vývoji autorčiny malby za poslední tvůrčí období, kdy se autorka zcela zaměřila na malbu olejem. Fascinuje ji zachycení světla, zpracování různých témat, vyjádření pocitu či prožitku.

Autorka se již od mládí věnovala výtvarnému umění, po absolvování střední umělecké školy Václava Hollara, kde se soustředila spíše na grafiku a užité umění, se věnovala umělecké práci pouze okrajově a spíše se zaměřila na rodinu a cestování.

Životní cesta ji však opět přivedla na dráhu uměleckou a vnitřní potřeba tvořit jí pomohla zvládnout i některé složité životní situace. V současné době ji malování velmi naplňuje  i obohacuje a svou radost i životní zkušenost odráží  ve svěžích dílech. Dále si však rozšiřuje znalosti a svůj talent rozvíjí v rámci studia výtvarné školy akademického malíře Tomáše Kubíka.

Výstavu Janky Aresu je možné shlédnout v galerii Ars Diva do 19. dubna 2013.

Termíny