Den Země v Krásné Lípě 2013

Přednáška nabízí účastníkům možnost, jak získat přístup k informacím v oblastech, které jim jsou blízké a prakticky uchopitelné, z úst přednášejících, kteří se s těmito otázkami potýkali každodenně ve své praxi. Základní myšlenka vychází z potřeby srozumitelného informování o otázkách, souvisejících s ochranou životního prostředí, o nichž se řadovým občanům z médií dostávají často rozporuplné až matoucí informace.  1) Co je pravdy na globálním oteplování? - Změny klimatu - Velmi málo teorie - Ozónová díra versus Doba ledová (proč už není pořádné léto?) 2) Kompostování, hnojení, skládkování. - Co mají tyto pojmy společného? - Výhody versus nevýhody. - Chemie nad zlato? (nad půdu?)

Termíny