Vrakfilm

Film, Komedie
Ačkoliv se děj filmu ode­hrává na podzim 1989, nic nepoukazuje na blí­žící se historický zvrat. Burleskní mozaika epi­zod každodenního života svérázných lidiček, odehrávající se na zdevastované budapešťské peri­ferii, jakoby ukazovala politickému spektáklu dlouhý nos.
Termíny