Čas se zastavil

Film
Křehký příběh Nataleho, starého strážce dočasně opuštěné stavby údolní přehrady vysoko v Alpách, a mladého studenta Roberta, který sem přichází v době vánočního volna na výpomoc. Mezi oběma muži rozdílného stáří, zkušeností i vzdělání vznikne po počátečních neshodách pevné pouto. Ve svém celovečerním hraném debutu, jehož styl připomíná Flahertyho hrané dokumenty s neprofesionálními herci, vypráví Olmi nejen o sugestivní kráse hor a těžkosti života v nich, o síle přátelství a důležitosti zdánlivě bezvýznamných věcí, ale téměř básnickou metaforou ukazuje též poetickou čistotu a přímost života izolovaného od neonů velkoměst, rozdíl proti "civilizovaným" místům s nelidským životním rytmem, s nepřeklenutelnými vzdálenostmi mezi lidmi.
Termíny