Půvab diagramů

Film
Nakolik je lidská percepce ovlivňována uměním jakožto nástrojem pro vyjádření vědy? Komplexní vědecké teorie často vyplývají ze schémat, diagramů či grafů. Přesto však mýtus polarity vědy a umění stále přetrvává. Matematik Marcus du Sautoy prezentuje matematické diagramy, které se svou genialitou a významem stávají symboly, ikonami či prostředkem k pobavení. Tím vzniká nové pojetí přelomových vědeckých objevů, da Vinciho geometrická definice lidství se mění v karikatury a symbol DNA v parfémy a hračky. Leonardo da Vinci coby renesanční člověk se zabýval širokým spektrem oborů vědy i umění. S nezbytnou nutností tyto dva zdánlivě nesouvisející obory spojoval a vytvářel tak jedinečnou formu, kterou patřičně doceňujeme právě v jeho kresbě Vitruviánského muže. Tato vědecká studie představuje, jak dokonale mohou být geometricky vyjádřeny proporce lidského těla. Francis Crick a James Watson představili svůj objev podoby DNA v roce 1953, byla to ale umělkyně Odile Crick, která přišla s jednoduchým a později ikonickým zobrazením dvojité spirály. Dokument osvětluje hranice v chápání umění a vědy jakožto dvou oddělených oborů pomocí vědeckých studií, jež se staly symboly v umění.(
Termíny