Cikánské toulky Ohnišov - 39. ročník turistického pochodu a cykloturistiky

Sport, Pro děti, Turistika

Trasa 6 km pohádkovým lesem.

Pěší trasy 8, 12, 15, 20 a 24 km.

Cyklo trasy 15, 28, 35, 43 a 55 km.

Termíny