Beřkovické jaro 2013

Divadlo, Hudba

 

Multižánrový kulturní a vzdělávací festival „Beřkovické jaro 2013“ je pravidelně pořádán Psychiatrickou léčebnou Horní Beřkovice v rámci celorepublikového „týdne duševního zdraví“. Hlavním cílem projektu je realizace festivalu, který oslovuje nejen pacienty a zaměstnance tohoto akreditovaného zdravotnického zařízení, ale také školy a odbornou i laickou veřejnost z přilehlých regionů.

„Beřkovické jaro“ nabízí širokou škálu kulturních a vzdělávacích aktivit (divadelní a hudební představení, výstavy, dramaterapie, filmy, přednášky) a zároveň se snaží o bourání bariér mezi okolním světem a psychiatrickou léčebnou, která si dlouhá léta neprávem nesla cejch něčeho negativního. Vzájemné působení těchto dvou rovin má přinést přátelskou a příjemnou atmosféru, kde si každý návštěvník najde své místo.

Díky své rozmanitosti je projekt „Beřkovické jaro 2013“ určen širokému okruhu příjemců. Je věnován pacientům, jejich rodinným příslušníkům a zaměstnancům léčebny, školám, odborné i laické veřejnosti.

Účinkují

 

15.4.2013 od 19.30 hodin – XINDL X
16.4.2013 od 19.30 hodin – KEKS

17.4.2013 od 19:30 hodin – SLÁVEK JANOUŠEK
18.4.2013 od 19.30 hodin – LEONA MACHÁLKOVÁ
19.4.2013 od 19.30 hodin – DS HÁTA (Klíče na neděli)

Termíny