POZOROVÁNÍ ČÁSTEČNÉHO ZATMĚNÍ MĚSÍCE

Volný čas
Do plného stínu se dostane jen nepatrná část měsíčního kotouče, pouhá 2 %. Díky tomu dojde jen k nepatrnému zeslabení okraje Měsíce. Částečná fáze začne ve 21.hod. 54 min. Střed zatmění připadá na 22. hod. 08. min. Částečné zatmění končí ve 22.hod. 21. min.

Termíny