POLNÍ VÝSTAVA ZBRANÍ A VOJENSKÉ TECHNIKY VOJSKA 1. ČS. ARMÁDNÍHO SBORU V SSSR

Volný čas
Prezentace klubu vojenské historie Hraničářského pluku 19 v zámeckém parku v Holešově u příležitosti blížícího se výročí osvobození Holešova. Ukázky výcviku, zbraní a vojenské techniky v dobových uniformách.

Termíny