Seminář Muzea a sociálně znevýhodnění

Volný čas
Masarykovo muzeum v Hodoníně, Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno a Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Muzeologickou komisí AMG (dále jen MuK) a za podpory Ministerstva kultury ČR. pořádají ve dnech 19. - 20. června 2013 seminář Muzea a sociálně znevýhodnění. S ohledem na aktuální společenskoekonomickou situaci bylo zvoleno sociálně laděné téma „Muzea a sociálně znevýhodnění“. Šíře tématu umožňuje sledovat jeho reflexi v rámci oboru v různých podobách - muzea a sociální inkluze, orientace muzea na rodinné návštěvy a na menšiny, muzeum jako komunitní centrum, orientace muzea směrem k typickým skupinám sociálně znevýhodněných. Více na http://www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin/414/

Termíny