Seminář "Jak si užít mluvení na veřejnosti"

Volný čas
Přihlášky zasílejte nejpozději do 9. dubna na e-mailovou adresu sipkova@ipodnikatel.cz.

Termíny