10.ročník chovatelské výstavy

Volný čas
Ukázky využití koní.

Termíny