Valná hromada Matice svatohostýnské a 6. pouť bohoslovců za povolání

Volný čas
V neděli 5. května 2013 se na Sv. Hostýně v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie slavnostně zahájí poutní sezona. V tento den se také uskutečn pouť Klubu křesťanských žen, kdy v 9:00 hodin se uskuteční pontifikální mše sv., po mší sv. následuje Valná hromada Matice svatohostýnské a v 10:15 hodin Šestá pouť bohoslovců za povolání. Více informací na www.hostyn.cz

Termíny