Brány památek dokořán

Volný čas
V rámci Mezinárodního dne památek a sídel pořádá město Uherské Hradiště ve spolupráci se správci památek s uherskohradišťskými základními uměleckými školami Brány památek dokořán

Termíny