Grafologie, aneb, tajemství výkladu písma

Volný čas
Přednáška Dagmar Kravčíkové je zaměřena na základy grafologie a pootevírá dvířka k tajemství naší osobnosti v závislosti na našem rukopise.

Termíny