Nahé jsou národy bez knih...

Volný čas
Pásmo sestavené z úryvků děl cyrilometodějské literární školy a staroslověnského sborovéhozpěvu. Připravil Jiří Jilík a Historická společnost Starý Velehrad. Účinkují Vladimír Doskočil a Farní sbor Buchlovice.

Termíny