Cyrilometodějský Velehrad

Volný čas
Výstava, kterou zpracovalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, bude k vidění v Muzeu jihovýchodní Moravy, konkrétně v prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Výstava představí na zhruba dvaceti panelech dějinné milníky spjaté s cyrilometodějským Velehradem. Návštěvníci budou moci obdivovat především starší dokumenty: rytiny, veduty či fotografie doplněné texty i sbírkovými předměty.

Termíny