Osídlení východního Kroměřížska v době římské

Volný čas
Přednáška Dalibora Kolbingera o památkách doby římské (0 - 400 n.l.) ve východní části Kroměřížského okresu.

Termíny