DEN ZEMĚ

Volný čas
Dopolední program pro školy i veřejnost, na Masarykově náměstí a v ulici Vazová. Exkurze nutno objednat na eko@ddmub.cz, informace: M. Kadlecová. Masarykovo náměstí

Termíny