VEČERNÍ KERAMIKA

Volný čas
Prodloužená. Příležitost pro nečleny kroužku, výroba keramického květináče. Poplatek: 90 Kč+hlína. Informace: R. Benešová.

Termíny