PO ŽLEZNICI SVĚTEM KŘÍŽEM KRÁŽEM

Volný čas
Beseda se Stanislavem Tresou. V rámci Akademie volného času. (9.30, Knihovna Františka Kožíka – oddělení pro dospělé,

Termíny