Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Bosca

Volný čas
V sobotu 8. června 2013 se na Sv. Hostýně uskuteční Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Bosca. Hlavní mše svatá začne v 10:15 hodin v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie.

Termíny