Nejsvětější Srdce Ježíšova, Pouť členů Apoštolátu modlitby

Volný čas
V pátek 7. června 2013 se na Sv. Hostýně uskuteční Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Pouť členů apoštolátu modlitby. Hlavní mše svatá začne v 10:15 hodin. Více informací na www.hostyn.cz

Termíny