Tématické promítání ke Dni Země s besedou pro ZŠ a SŠ

Volný čas
Objednávky na www.trnka.xf.cz.

Termíny