„Zprávy z ptačího světa“

Volný čas
Promítání soutěžních videoklipů.

Termíny