Tváře měst - Madrid a Barcelona

Volný čas
Beseda o Madridu a Barceloně s Evženem Jechem. Beseda provází výstavu fotografií Evžena Jecha v čítárně KBBB, ktrerá potrvá do května 2013.

Termíny