Tvořivá dílna – Keramika na kruhu II. Tvořivá dílna – Keramika na kruhu II.

Volný čas
Určena pro účastníky dílny I. Glazování a práce s hlínou. S sebou: přezůvky, pracovní oblečení

Termíny