Stavění máje ve skanzenu

Volný čas
účinkují strážnické folklorní soubory, vstupné zdarma

Termíny