Studuj, pracuj, cestuj v EU – rady odborníků

Kurzy, vzdělání, konference

Eurocentrum Brno pořádá ve středu 10. 4. 2013 seminář pro veřejnost „Studuj, pracuj, cestuj v EU: volný pohyb osob bez překážek?“ Akce konaná v rámci Evropského roku občanů 2013 je praktickým rádcem pro ty, kteří uvažují o práci či pobytu v ostatních členských státech EU. Přijďte se přesvědčit, že cestování po Evropě je snadné, když víte, jak na to.

Seminář s volným vstupem nabízí odpovědi např. na tyto otázky: Chcete pracovat nebo studovat v jiné zemi Evropské unie? Chcete se dozvědět, za jakých podmínek můžete vycestovat jako dobrovolník přes Evropskou dobrovolnou službu? Jaké možnosti Vám nabízí evropské vzdělávací programy? Znáte svá práva, jakožto občané Evropské unie? 

Akce se koná od 14:00 do 16:00 na Fakultě sociálních studií: Aula FSS, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno, Joštova 10, Brno.


Vstup na akci je zdarma!

  Kontakt: Mgr. Petra Ježová, Eurocentrum Brno: eurocentrum.brno@euroskop.cz, Tel.: 541 652 345


Účinkují

Odborné rady týkající se nejen studia a práce v zahraničí Vám poskytnou:

JUDr. Tereza Kunertová, LL.M. – Úřad vlády ČR

Mgr. Lenka Navrátilová – EURES poradkyně

Mgr. Petr Chaluš – NAEP

PhDr. Dita Slavíková, Ph.D. – Národní centrum Europass ČR

Termíny