Reformace a rekatolizace ve Slezsku a Kladsku v 16.–18. století

Volný čas

O svém oblíbeném tématu pohovoří nad loni vydanou knihou na slovo vzatý znalec severních svahů Krkonoš František Jirásko. Publikaci budou moci zájemci na místě získat.

Kontakty

www.krnap.cz

Termíny