Projektové řízení

Kurzy, vzdělání, konference

Trénink se zabývá praktickým osvojením různých způsobů plánování a řízení projektů, uplatňovaných a pružně měněných podle aktuálního vývoje projektů. Účastníci si osvojují a procvičují základní techniky pro sestavování časového plánu, rozpočtu a alokaci zdrojů. Seznámí se s klíčovými milníky a indikátory vývoje projektu, naučí se, jak je monitorovat a na jejich základě dělat opatření ovlivňující budoucí projektový plán. Dále se účastníci seznámí s nejjednoduššími způsoby, jak rozpoznat, co je v danou chvíli z hlediska dalšího vývoje projektu to nejefektivnější. Naučí se také sledovat a řídit kvalitu produktů, které během projektu vznikají. Kurz je výrazně prakticky zaměřený.

Cíle:
Naučit se rozlišovat, kdy a proč je vhodné pracovat projektově
Naučit se definovat cíle projektu a pracovat s protichůdnými požadavky
Osvojit si základní i pokročilé nástroje pro řízení projektů
Seznámit se s kritickými místy při řízení projektů, jejichž zvládnutí je základem pro dosahování výsledků

Minimální účast pro otevření kurzu je 6 osob.

Jak se přihlásit?

Emailem u Martiny Hanušové hanusova@motivp.cz

Termíny