Prezentační dovednosti

Kurzy, vzdělání, konference

Kurz se zaměřuje na umění prezentace a výstavbu mluveného projevu při různých příležitostech, například při poradách uvnitř firmy, ale i při neformálních setkání s kolegy apod. Účastníci si osvojí vnitřní principy prezentačních dovedností, struktury a dynamiky prezentace, zvládání nečekaných či náročných situací, kritického publika. Osvojí si též rytmus prezentace, prvky udržující pozornost, průběžnou diskusi, a řečnické otázky. Naučí se též pracovat s prostorem a pomůckami při prezentaci a zapojit pasivní posluchače. V průběhu celého školení je kladen důraz na praktické procvičení teoreticky získaných znalostí - účastníci prezentují a dostávají zpětnou vazbu jak od kolegů, tak i od lektora.

Cíle:
naučit se prezentovat sám sebe
umět připravit zajímavou prezentaci
osvojit si moderní trendy v současných prezentacích
poznat strukturu prezentace a důležitost stanovení cíle
naučit se techniky (např. udržující pozornost), nástroje a strategie účinných prezentací
naučit se reagovat na otázky, principy diskuse, argumentace a rétoriky
naučit se zvládat zátěžové situace při prezentaci

Minimální účast pro otevření kurzu je 6 osob.

Jak se přihlásit?

Emailem u Martiny Hanušové hanusova@motivp.cz

Termíny