Jak dělat dobré AC/DC a nové trendy

Kurzy, vzdělání, konference

Kurz je zaměřen na seznámení účastníků s principy Assessment a Develoment Centra, na osvojení si základů pozorování a hodnocení, používání modelových situací a jejich vztažení k sledovaným kritériím a požadavkům na danou pozici či rozvoj, a celkové zvládnutí realizace a role hodnotitele při vedení AC/DC.

Účastníci budou po absolvování tréninku schopni realizovat AC/DC, analyzovat skupinu i jednotlivce a předpovídat jejich budoucí chování a výkon, tzn. budou umět identifikovat ty nejvhodnější lidi na danou pozici. Zároveň se naučí identifikovat rozvojové potřeby a potenciál zaměstnanců, pojmenovat silné stránky a případné rezervy jednotlivce a celé skupiny, definovat prostředí, které výkon dokáže zvýšit či naopak brzdit a formulovat doporučení pro další rozvoj.

Účastníci se též dozví o nových trendech v oblasti AC/DC.

V ceně kurzu je sada modelových situací vytvořených Motivem P.

Minimální účast pro otevření kurzu je 6 osob.

Jak se přihlásit?

Emailem u Martiny Hanušové hanusova@motivp.cz

Termíny