Virtuální AC, jeho využití, začlenění do procesu náboru a interních AC

Kurzy, vzdělání, konference

ednodenní kurz se zaměřuje na možnosti využití Virtuálního AC/DC a jeho začlenění do personálních procesů. Virtuální AC/DC je jedinečný, komplexní a flexibilní produkt, který může být použit pro výběrová řízení, rozvoj klíčových pracovníků či měření efektivity manažerského vzdělávání. Skládá se z několika volitelných modulů, což umožňuje přesné zacílení. Probíhá v tzv. „virtuálním prostředí“, tedy v rozhraní internetového prohlížeče, které je současným pracovníkům dobře známé. Výstupem je porovnání s ostatními kandidáty a volitelné interpretované zprávy, které lze využít při interním výběru a zkrátit čas pro reálné AC/DC či navazující pohovor. Zprávy poskytují množství informací o kandidátech a umožňují klást zacílené otázky.Cíle:


Zjistit možnosti využití Virtuálního AC/DC, jeho výhody a přínosy pro personální práci
Dozvědět se, jak začlenit Virtuální AC do procesu náboru a výběru zaměstnanců
Zjistit, jakým způsobem šetřit čas prostřednictvím Virtuálního AC/DC
Naučit se pracovat se zprávou z Virtuálního AC při pohovoru
Dozvědět se, jakým způsobem je možné využít Virtuální DC pro rozvoj klíčových pracovníků


Minimální účast pro otevření kurzu je 6 osob.

Jak se přihlásit?

Emailem u Martiny Hanušové hanusova@motivp.cz

Termíny