Behaviorální interview

Kurzy, vzdělání, konference

Behaviorální interview patří k validním metodám výběru. Ale nejen výběru. Představuje způsob myšlení, který je blízko manažerskému myšlení. Proto se na behaviorální interview podíváme ze širšího úhlu pohledu. Důležité budou pojmy "pozorovatelné chování", "od názoru k příkladu" apod. Samozřejmě si představíme techniku vedení behaviorálního a kompetenčního rozhovoru. Také se dotkneme techniky STAR, budeme se zabývat organizací takového rozhovoru a tvorbou behaviorálních otázek. Prostor bude ke sdílení zkušeností i ukázky vedení takového rozhovoru.

Čemu se naučíte:
Behaviorální způsob myšlení a management
Odlišení klasického a behaviorálního interview
Promítnutí kompetencí do behaviorálního interview
Tvorba otázek
Technika STAR
Protidůkaz

Garantem kurzu je František Hroník ředitel agentury Motivu P a autor knih Jak se nespálit podruhé - Strategie a praxe výběrových řízení; Hodnocení pracovníků; Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců; Manažerské příběhy, Manažerská integrita; Poznejte své zaměstnance.


Jak se přihlásit? 


Emailem u Martiny Hanušové hanusova@motivp.cz

 

Termíny