Kompetenční modely

Kurzy, vzdělání, konference

Většina velkých nadnárodních společností se již dnes neobejde bez kompetenčního modelu. Ten však nelze jen tak převzít, stejně jako nejde překopírovat firemní kulturu. Daleko efektivnější je vytvořit si svůj vlastní kompetenční model, který bude odrážet firemní realitu a jedinečnou strategii. Účastníci v průběhu kurzu budou seznámeni se všemi osvědčenými modely a dozví se řadu dalších cenných informací.


Proč je kompetenční model srdcem personálních činností?
Jaké jsou skupiny kompetencí?
Jaké kompetenční modely se používají?
Podle čeho si zvolit svůj typ kompetenčního modelu?
Jak designovat kompetenční model?
Jak kompetenční model rozpracovat na úroveň pozorovatelného chování?
Jak kompetenční model integrovat do systému řízení lidských zdrojů?

Cíle:
Dozvědět se, k čemu kompetenční modely slouží a kde se dají využít
Naučit se designovat kompetenční modely
Dozvědět se různých skupinách kompetencí
Naučit se rozpracovat kompetenční model na úroveň pozorovatelného chování
Osvojit si dovednosti v oblasti volby adekvátních kompetenčních modelů
Naučit se integrovat kompetenční model do sytému řízení lidských zdrojů

Minimální účast pro otevření kurzu je 6 osob.

Jak se přihlásit?

Emailem u Martiny Hanušové hanusova@motivp.cz

Termíny