Afflatus Quintet

Roman Novotný (ČF) - flétna Jana Brožková (ČF) - hoboj Ondřej Roskovec (ČF) - fagot Vojtěch Nýdl (PKF) - klarinet Radek Baborák (Česká Sinfonieta) - lesní roh, dirigent Sejde-li se ke spolupráci pětice pozoruhodných muzikantů, vznikne vynikající komorní soubor. Tak je tomu i v případě ansámblu, jehož stu-dentské začátky spadají do roku 1995. O rok později se soubor etabloval na mezinárodní scé-ně v Lipsku a při prvním významném koncertu v Praze (1997) oslnil Afflatus Quintet publikum i kritiku. Téhož roku zvítězil v prestižní soutěži ARD v Mnichově, což mu otevřelo cestu na nej-významnější světová pódia. Největší koncertní úspěchy sklidil v Japonsku na čtyřech turné a ze-jména v sérii vystoupení v Suntory Hall v Tokyu vysílané japonskou televizí. Do Japonska se sou-bor ověnčený mnoha cenami vrací v roce 2012. Všichni členové ansámblu jsou zároveň známými sólisty ve svém oboru a hráči s dalšími komor-ními aktivitami. Jsou jednotní v názoru, že hra v kvintetu patří k nejtěžším: „Náš zvuk je prů-sečíkem pěti rozdílných nástrojů a barev, pěti různých způsobů nasazení tónu a pěti hráčských individualit“. Afflatus Quintet je zároveň pozo-ruhodně stmeleným a kompaktním komorním ansámblem, představujícím současnou českou interpretační špičku. Předprodej vstupenek pouze v DK Střelnice Rumburk nebo MIC Rumburk.

Termíny