Rétorika jako umění vyjadřování

Volný čas
1. přednáška kurzu „Umění komunikace“ • Původ a smysl rétoriky • Dobrý řečník dle klasické filozofie • Kvality a nedostatky mluveného projevu • Workshop se cvičením Místo konání: Nová Akropolis, Purkyňova 12, Plzeň Vstupné: 70 Kč (studenti a důchodci 50 Kč). Při platbě celého kurzu 180 Kč (studenti a důchodci 130 Kč). Přihlášky: každý všední den v místě konání, tel.: 377 221 251, 605 272 282 nebo e-mailem: plzen@akropolis.cz
 

 

Termíny