120 let Lidových novin

Kurzy, vzdělání, konference

Literárně historický seminář na téma Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století.

Jiří Holý: Literární škola Lidových novin. Kontexty a přesahy.
Daniel Řehák: Mezi Brnem a Prahou. Intimní obraz dvojdomé redakce LN mezi válkami.
Lucie Peisertová: Gellner jako karikaturista v dobovém kontextu. Jaroslav Med: Pohledy z druhého břehu. LN v ohni kulturního boje první republiky.

seminář moderuje Jiří Peňás

Termíny